درباره ما

درباره ما : افتتاح شرکت سرچ فن

شرکت سرچ فن ، با هدف کمک به کسب و کارهای اینترنتی در ایران عزیز، راه اندازی شد.اولویت کاری شرکت سرچ فن در نظر گرفتن افزایش ارتباطات کاربران اینترنتی با سایتهای شما بوده است. از آنجایی که بازار اصلی داد و ستد های اینترنتی موتور سرچ گوگل است سرچ فن با گردآوری افراد با تجربه در زمینه ارتباطات اینترنتی راهکارهایی ارائه کرد تا سایتهای فعال که رویکرد اصلی آنها فروش اینترنتی است بتوانند مخاطبین بیشتری جذب و پیشرفت کنند.

شروع کار با بازدید ارگانیک گوگلی

از آنجایی که قسمت مهم خدماتی که سرچ فن به شما ارائه میکند مربوط به اجرای بازدیدهای ارگانیک و کاملا انسانی است گردآوری نیروی انسانی با هدف اجرای بازدید از طریق سرچ کلمات کلیدی شما در گوگل در اولویت قرار گرفت که اکنون با جذب نیروی انسانی از سراسر ایران این امکان فراهم شده است که بازدید واقعی موبایلی با اینترنت دیتا روی سایتهای مختلف ارائه شود.

فهرست