خرید بازدید برند پلاس

ویژگی خدمات بازدید برند پلاس :

با جستجوی کلمه کلیدی + نام برند شما

زمانی از خرید بازدید برند پلاس استفاده کنید که یا صفحاتتان نوپا هستند یا میخواهید در لیست پیشنهادات گوگل قرار بگیرید.

  1. بازدیدکنندگان سرچ فن کلمه یا عبارت کلیدی شما را به همراه نام برند یا نام وب سایتتان در گوگل سرچ میکنند..
  2. از بین نتایج گوگل وارد وب سایت شما میشوند.
  3. پنج دقیقه از وبسایت بازدید میکنند.
  4. بازدیدها صرفا بوسیله تلفن همراه انجام میپذیرد.
  5. اینترنت دیتا مورد استفاده قرار میگیرد.
  6. پروسه اجرا کاملا ارگانیک است.
  7. افراد در سراسر ایران پراکنده هستند.
100%
100%

نتایج خرید بازدید پرند پلاس :

1) افزایش قدرت دامنه یا Domain Authority
1) افزایش قدرت صفحه یا Page Authority
3) تاثیر مستقیم روی الگوریتم کبوتر و موش خرما
4) امکان قرار گرفتن در پیشنهادات گوگل Auto Compelete
5) امکان قرار گرفتن در لیست پیشنهادات گوگل Related searches
6) امکان برندسازی و تبلیغات حشره ای نام برند
7) بالابردن بودجه ثبت ریویو در نقشه گوگل
8) بیشتر شدن توجه گوگل به وبسایت با زیاد شدن بازدیدکنندگان موبایلی
این خدمات نه تنها به قرار گرفتن شما در لیست پیشنهادات گوگل کمک میکند بلکه یک تقویت کننده اساسی برای صفحات نوپا به حساب می آید.
اگر هنوز صفحه شما با کلمه کلیدی ایندکس نشده است، حتما از طرح های برندپلاس استفاده کنید تا زودتر به نتیجه برسید.
خرید بازدید برند پلاس هم برای صفحات جدید و هم برای صفحات قدیمی که باید در لیست پیشنهادات گوگل قرار بگیرند، مناسب است.
با خرید بازدید برند پلاس در لیست پیشنهادات گوگل قرار بگیرید. “برندسازی حشره ای”100%
100%
خرید بازدید برندپلاس

02126244986

جستجوی کلمه کلیدی + برند شما در گوگل100%
100%

معرفی پلنهای خرید بازدید برندپلاس :

1000 بازدید برندپلاس
مدت اجرا: ده تا پانزده روز
تعداد کلمات کلیدی: حداقل سه، حداکثر سه
قیمت : 2600000 تومان

2500 بازدید برندپلاس
مدت اجرا: بست تا سی و پنج روز
تعداد کلمات کلیدی: حداقل سه، حداکثر پنج
قیمت : 5100000 تومان

5000 بازدید برندپلاس
مدت اجرا: سی تا پنجاه روز
تعداد کلمات کلیدی: حداقل سه، حداکثر هفت
قیمت : 8500000 تومان

فهرست